นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

A guide to the showy ornamentals found outdoors in tropical and subtropical regions and indoors in cooler climes in homes and offices. Here are the outstanding plants that attract attention because of their colorful flowers, consipcuous foliage or decorative fruits. More than 380 species, prized members of 83 families, are illustrated in splendid full color.

3 copies

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1977
  • ผู้ตีพิมพ์: Golden Press
  • ISBN-10: 0307244164
  • ISBN-13: 978-0307244161
  • Dewey Decimal: 582.13
  • ห้องสมุด ECHO: 582.13 MOR

การซื้อ