นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Maize covers in detail the characteristics and requirements of the crop and how to grow it in a variety of African zones and farming systmes, with relevance to the Caribbean and other tropical areas.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1987
  • ผู้ตีพิมพ์: Macmillan
  • ISBN-10: 0333444043
  • ISBN-13: 978-0333444047
  • Dewey Decimal: 633.15
  • ห้องสมุด ECHO: 633.15 ROU
  • ห้องสมุด ECHO เอเชีย: PB.013

การซื้อ