นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This unique book takes a fascinating look at the natural history of nuts — their evolution in the world's food supply, and their botany, ecology, and cultivation. The author discusses almonds, Brazil nuts, cashews, chestnuts, coconuts, filberts, macadamia nuts, peanuts, pecans, pistachios, sunflower seeds, walnuts, and more. 370 photographs and illustrations.

384 pages, illustrated, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1984
  • ผู้ตีพิมพ์: Walker
  • ISBN-10: 0802707696
  • ISBN-13: 978-0486434995
  • Dewey Decimal: 634.5
  • ห้องสมุด ECHO: 634.5 ROS

ป้ายระบุ

Nuts Edible Nuts Cookery

การซื้อ