นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

721 pages, illustrated, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1979
  • ผู้ตีพิมพ์: W.H. Freeman
  • ISBN-10: 0716710463
  • Dewey Decimal: 630
  • ห้องสมุด ECHO: 630 COX

ป้ายระบุ

Agricultural ecology