นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This book looks as methodologies for screening soil-improving legumes such as  how to replenish nitrogen, which is often the limiting nutrient to plan growth, farmers in many cultures grew green manures, living crops whose primary purpose was to add nitrogen or organic matter to the soil. 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1991
  • ผู้ตีพิมพ์: Rodale Press
  • ISBN-10: 0878579893
  • ISBN-13: 9780878579891
  • Dewey Decimal: 631.8
  • ห้องสมุด ECHO: 631.8 SAR
  • ห้องสมุด ECHO เอเชีย: RA.001

คอลเลกชัน

การซื้อ