นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

"Balanced farming" involves the sequential planting of carefully seleted complimentary crops coupled with the raising of livestock on plots of no more than one half acre.  This integrated system is carefully tailored to each farmer.

16 pages, illustrated, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: World Neighbors
  • Dewey Decimal: 631.45
  • ห้องสมุด ECHO: 631.45 HIR

ป้ายระบุ

Agriculture-India