นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Covers aspects of farm management and water conservation, animal husbandry, planting tree crops, and soil fertility management. 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: World Neighbors
  • Dewey Decimal: 630.68
  • ห้องสมุด ECHO: 630.68 WOR
  • ห้องสมุด ECHO เอเชีย: SC.002

ภูมิภาค

Asia