นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This book provides useful information on the production of a wide range of tropical tree fruits that grow in Australia. 

225 pages, illustrations, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1984
  • ผู้ตีพิมพ์: Queensland Department of Primary Industries
  • ISBN-10: 0724222006
  • ISBN-13: 978-0724222001
  • Dewey Decimal: 634.6
  • ห้องสมุด ECHO: 634.6 PAG

การซื้อ