นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Pgs 120: illust

Gift of Wanda Krolikowski March, 2023

Contains the information necessary to grow vegetables in the Florida home culinary garden. Includes basic information on soil preparation, fertilization, and pest control. Many helpful photographs and an exhaustive planting guide are included. Grow vegetables and save money!

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1974
  • ผู้ตีพิมพ์: Lewis S Maxwell
  • Dewey Decimal: 635.097
  • ห้องสมุด ECHO: 635.097 MAX

ป้ายระบุ

Florida gardens

การซื้อ