นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English,
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Abram Bicksler Ph.D.

กิจกรรม: Cambodia Seed Saving Workshop 2015 (02-12-2015)

An introduction to plant and seed biology, including pollination, germination, multiplication, selection, isolation, and how to select seed.