นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Roland Bunch

กิจกรรม: ECHO East Africa Highlands Symposium 2014 (27-10-2014)

The following photos were all taken in the fields or homes of practicing farmers in Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Haiti, Ecuador, Peru, Paraguay, Benin, Cameroon, Japan, Thailand and Indonesia


ป้ายระบุ

GMCC

ภูมิภาค

East Africa