นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This is about staff and volunteers enjoying their work more and therefore enjoying working with each other more.

70 pages, illustrations

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1993
  • ผู้ตีพิมพ์: ENERGIZE, Inc.
  • ISBN-10: 0940576147
  • ISBN-13: 978-0940576148
  • Dewey Decimal: 361.37
  • ห้องสมุด ECHO: 361.37 SCH