นี้ Publication Issue ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Recipes Covered in this Cookbook include: 

  • Appetizers
  • Beverages
  • Soups
  • Salads
  • Breads
  • Breakfasts
  • Main Dishes
  • Desserts
  • Friendship Recipes
  • Around the World