นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Jim Collins At The Summit 

Publisher [United States] :Willow Creek Association 

Media: DVD

Summary: Jim Collins is passionate about the buisness and social sectors, in 2012 and 2013 he served as the class of 1951 Chair for the Study of Leadership at the United States Military Academy at West Point. This DVD includes:

 1. One-on-One with Jim Collins (1997)

2. From Good To Great (2003)

3. When Business Thinking Fails The Church: An Interview (2006)

4. Never, Ever, Give Up (2010)

5. Great by Choice (2012)

Description: set of 2 discs

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2015
  • ผู้ตีพิมพ์: Willow Creek Association 
  • ห้องสมุด ECHO: DVD 099 STAFF

ป้ายระบุ

DVD Leadership