นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Chronicles Russia's two thousand year development from primitive, nomadic tribes, to the emergence and growth of the modern communist state, to the dramatic changes of the Gorbachev era.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1965
  • ผู้ตีพิมพ์: New American Library of World Literature
  • Dewey Decimal: 947
  • ห้องสมุด ECHO: 947. LAW

ป้ายระบุ

Russia Soviet Union