นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This is an encyclopedia of chemicals, drugs, and biologicals.

1700 pages, diagrams

 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1989
  • ผู้ตีพิมพ์: Merck
  • ISBN-10: 091191028X
  • Dewey Decimal: 615.103
  • ห้องสมุด ECHO: 615.103 MER

การซื้อ