นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Community Development: Building Through Knowledge and Service 

Publisher [United States] : World Impact Now Ministries, [2010]

Media: DVD

Summary: A comprehensive series ranging in topics from; hygiene, family health, basic agriculture, basic medical care, and child development.

Description: 20 disc series

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2010
  • ผู้ตีพิมพ์: World Impact Minitries
  • ห้องสมุด ECHO: DVD 001