นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This paper summarizes some of the available information about the geographical distribution of soils, common misconceptions about them, soil constraints, land-clearing methods, and soil management options for the American humid tropics.  Emphasis is given to the Amazon Basin because of its size, the preponderance of acid soils, and the level of research effort already expended in the area.

Proceedings of an IBSRAM Inaugural Workshop, Bangkok, Thailand

42 pages, tables

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1985
  • ผู้ตีพิมพ์: International Board for Soil Research and Management
  • Dewey Decimal: 631.42
  • ห้องสมุด ECHO: 631.42 SAN