นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Vasant Saberwal explores the origins of the alarmist rhetoric on land degradation in the western Himalaya, which he finds to be unsubstantiated according to empirical evidence and ecological theory.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Oxford University Press
  • ISBN-10: 0195643089
  • Dewey Decimal: 333.750
  • ห้องสมุด ECHO: 333.750 SAB

การซื้อ