นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Whether you're a newcomer or an Old Tropic Hand, a vocie gardener or a pro, "Home Gardening in Costa Rica" offers you valuable tips for growing your own delicious fruits, vegetables and herbs year-around...without using harmful chemicals.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1985
  • ผู้ตีพิมพ์: Tico Times
  • Dewey Decimal: 635.048
  • ห้องสมุด ECHO: 635.048 BER

ป้ายระบุ

Organic gardening Costa Rica

การซื้อ