นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

The Power of a Whisper Participant's Guide: Hearing God, Having the Guts to Respond

In this four-session small group bible study, The Power of a Whisper, Bill Hybels casts vision for what life can look like when directed by divine input – whispers – from above.

Through firsthand accounts spanning more than thirty years spent in the trenches of ministry, Hybels’ passion is to invite every Christ-follower to learn how to live with one ear perpetually tuned to heaven and how to meticulously obey every syllable of input received.

In this powerful and practical small group Bible study, you’ll learn how to discern the ‘voice’ of God from the other voices that vie for your attention, how to invite his input into your daily routine, how to ‘practice’ his presence and how to allow heaven-sent input to direct your life toward making a kingdom-oriented difference in this world.

This Participant Guide is designed to help facilitate group discussion and further study alongside The Power of a Whisper DVD (sold separately).

Sessions include: 
1. The Whisper-Led Life 
2. Divine Input for the Day-to-Day
3. Practice, Practice, Practice
4. Wide Open for God

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2010
  • ผู้ตีพิมพ์: Zondervan
  • ISBN-10: 0310329485
  • ISBN-13: 978-0310329480
  • Dewey Decimal: 248.4
  • ห้องสมุด ECHO: 248.4 HYB Staff

การซื้อ