นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Douglas Stone and Sheila Heen have spent the past fifteen years working with corporations, nonprofits, governments, and families to determine what helps us learn and what gets in our way. In Thanks for the Feedback, they explain why receiving feedback is so crucial yet so challenging, offering a simple framework and powerful tools to help us take on life’s blizzard of offhand comments, annual evaluations, and unsolicited input with curiosity and grace. They blend the latest insights from neuroscience and psychology with practical, hard-headed advice. Thanks for the Feedback is destined to become a classic in the fields of leadership, organizational behavior, and education.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2014
  • ผู้ตีพิมพ์: Penguin Books
  • ISBN-10: 0143127130
  • ISBN-13: 978-0143127130
  • Dewey Decimal: 153.68
  • ห้องสมุด ECHO: 153.68 STO

การซื้อ