นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

15 pages

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1977
  • ผู้ตีพิมพ์: University of Puerto Rico, Mayag{uml}uez Campus, Agricultural Experiment Station
  • Dewey Decimal: 633.492
  • ห้องสมุด ECHO: 633.492 BAD

ป้ายระบุ

Research Sweet Potato