นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Uses drawings and detailed descriptions to identify more than a thousand species of mushrooms, and indicates which are edible, and which are poisonous

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Houghton Mifflin
  • ISBN-10: 0395421020
  • ISBN-13: 978-0395421017
  • Dewey Decimal: 589.09
  • ห้องสมุด ECHO: 589.09 MCK

การซื้อ