นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This is an excellent all-purpose guide to home canning & preserving.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Lane Publishing Co.
  • ISBN-10: 0376022124
  • ISBN-13: 978-0376022110
  • Dewey Decimal: 641.42
  • ห้องสมุด ECHO: 641.42 GAU

การซื้อ