นี้ Link ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English,
หรือใช้ Google Translate:  

www.fairchildgarden.org/Science-Con...ection/Mango

Fairchild Tropical Botanic Garden

Watch Senior Curator of Tropical Fruit Dr. Richard J. Cambell talk about mango pruning, fertilization and harvesting in these informative videos.

Pruning Young Mango Trees

Pruning Vigorous Mango Trees

Young Mango Pruning by Tipping

Gravity and Mango Disease

Sustainable Mango Growing Using Bidens

Growing Mangos Using Low Nitrogen

When to Harvest Mangos

 


ป้ายระบุ

Mango

คอลเลกชัน