นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Nate Kamban

กิจกรรม: ECHO International Agriculture Conference 2012 Presentations (20-12-2012)