นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This publication discusses the raising of worms, how to market, and how to breed.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1983
  • ผู้ตีพิมพ์: Weston and Co
  • Dewey Decimal: 635.754
  • ห้องสมุด ECHO: 635.754 LAM

ป้ายระบุ

Earthworm Culture Earthworms