นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

313 pages, tables

IDRC-242e

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1985
  • ผู้ตีพิมพ์: International Development Research Centre
  • ISBN-10: 088936446
  • Dewey Decimal: 630
  • ห้องสมุด ECHO: 630 IDR

ป้ายระบุ

Livestock