นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Pius Mutie

กิจกรรม: ECHO East Africa Pastoralist Symposium 2014 (20-03-2014)


ป้ายระบุ

Farming God's Way FGW

ภูมิภาค

East Africa