นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Making hydrological measurements in the field is an essential part of water resources planning and management. This book is an introduction to thepractical skills and knowledge required to take measurements and to manage data collection programmes. The author draws on 30 years of experience of working in tropical countries, based with the Institute of Hydrology at Wallingford, UK. After describing the general principles of working with observers, teams and road vehicles in the remote areas of tropical countries (and how to avoid some of the pitfalls) the author discusses in detail various methods of measuring rainfall, streamflow and evaporation.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Intermediate Technology Publications
  • ISBN-10: 1853394270
  • ISBN-13: 978-1853394270
  • Dewey Decimal: 551.480
  • ห้องสมุด ECHO: 551.480 GUN

การซื้อ