นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Agricultural situation; Maize; Germplasm; Hybridization; Varieties; Management; Seed production; Technology; Farmers; Poverty; Chiapas; Mexico; Oaxaca

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2005
  • ผู้ตีพิมพ์: CIMMYT
  • ISBN-10: 970-648-131-1
  • Dewey Decimal: 338.16
  • ห้องสมุด ECHO: 338.16 BEL