นี้ Video ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Short video showing the single seedling planting technique of the System of Rice Intensification (SRI).


ป้ายระบุ

SRI System Of Rice...

ภูมิภาค

Asia