นี้ Event ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
10 กรกฎาคม 2023 08:00 น. - 14 กรกฎาคม 2023 17:00 น.
ECHO Global Farm, USA
ผู้นำเสนอ: ECHO
ลงทะเบียนที่นี่
ลงทะเบียนโดย:

23 มิถุนายน 2023 23:59 น.


บุคคลที่ติดต่อ:

Study Coordinator (study@echonet.org)

โทรศัพท์: 239-567-3329


Those interested in preparing for short to long-term involvement in international agriculture development are encouraged to participate in this five-day course.  Topics and discussions will focus on improved food security and agricultural livelihoods for small-scale farmers in developing countries.  Participants will be introduced to the complexities related to poverty and community development.  They will also be introduced to principles and practices that contribute toward maintaining healthy and productive soil as well as improved water management and crop production (e.g., annuals and perennials). The vital role of livestock and appropriate technology is also incorporated into the course. During the week, activities will include presentations, farm-based practicums, consultations with ECHO staff, and opportunities for research in the ECHO Resource Library. 

What is offered:

This course covers a broad range of topics relevant to those starting in agricultural development in a tropical environment.  The purpose of this class is to expose you to several different ideas and concepts.  Although a significant amount of time will be spent looking at examples on the ECHO Farm, given the breadth of topics covered, extensive hands-on farm work should not be an expectation of taking this course.

Language: This course is offered in English


ภูมิภาค

North America