นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

"Mindanao Baptist Rural Life Center, Mag-uugmad Foundation, Incorporated/World Neighbors."

Papers presented at the Workshop on Sustainable Agriculture in the Uplands, held in the Philippines from Aug. 25 to Sept. 9, 1989.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1990
  • ผู้ตีพิมพ์: International Institute of Rural Reconstruction
  • ISBN-10: 0942717384
  • ISBN-13: 978-0942717389
  • Dewey Decimal: 630.095
  • ห้องสมุด ECHO: 630.095 CAP

การซื้อ