นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

The heart of this manual consist of over 100 entries of fungal genera, arranged alphabetically, that occur as plant pathogens in the tropics.  Each entry includes the genus with author citation and the class or order to which the genus belongs.  This is followed by a short description of the fungus that gives the taxonomic characteristics of the genus.

259 pages, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1999
  • ผู้ตีพิมพ์: University of the Philippines Los Banos, College of Agriculture
  • ISBN-10: 9718778314
  • Dewey Decimal: 589.204
  • ห้องสมุด ECHO: 589.204 QUI