นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

The purpose of this study is to look at 4 aspects of the poultry industry.  The study of the environment, mainly air temperature, and its affect on egg production and mortality rate among layers as well as chicks, the study of feed utililization by chicks and by layers, the study of egg production levels at different periods of the year and at different stages of the bird'ls life, the study of mortality rate among chicks and layers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • Dewey Decimal: 636.5
  • ห้องสมุด ECHO: 636.5 RUW