นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

The overall aim of the pasture-livestock project has been to understand and modify where possible or necessary, those factots that make for a viable beef and dairy cattle industry in the Orinoco Delta.  Observations and experiments have been carried out in the following aspects:  adaptability of forage grasses and legumes, pasture establishment, fertility and management, limiting nutrients to forage production on different soil types, grass-legume associations, cattle grazing trials with native and introduced grasses and milk production studies.

55 pages, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1975
  • ผู้ตีพิมพ์: IRI Research Institute, Inc.
  • Dewey Decimal: 633.2
  • ห้องสมุด ECHO: 633.2 IRI

ป้ายระบุ

Fodder plants Legumes