นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This contains information on post-harvest crop processing machines for developing areas of the world. 

122 pages, illustrations, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1979
  • Dewey Decimal: 631
  • ห้องสมุด ECHO: 631 GHO