นี้ Event ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
07 พฤศจิกายน 2023 08:00 น. - 09 พฤศจิกายน 2023 20:00 น.
ECHO Global Farm and Crowne Plaza Fort Myers Gulf Coast Hotel, Ft. Myers, USA  , USA
ผู้นำเสนอ: ECHO
การลงทะเบียนปิดลงแล้ว
ลงทะเบียนโดย:

27 ตุลาคม 2023 23:59 น.


บุคคลที่ติดต่อ:

David Strong (conference@echonet.org)


Celebrating 30 years of learning together

Welcome to the 30th annual ECHO International Agriculture Conference!  The plenary speakers, breakout sessions, and workshops provide opportunities for learning with others devoted to eradicating hunger and improving lives through agriculture, clean water, and community development.  Speakers share their agricultural challenges and successes, personal experiences, and transferrable principles for daily improving the lives of millions facing food insecurity. The highlight is networking with like-minded practitioners, researchers, and educators.    The conference is from November 7-9 in Fort Myers, Florida.  An optional one-day post-conference workshop at the ECHO Global Farm on November 10 will cover Korean Natural Farming (KNF).  Come celebrate 30 years of networking and learning together.