นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This book discusses advances in sheep and goat medicine.  It covers such topics as clinical nutrition, breeding, ventilation, diseases, and routine sheep and goat procedures.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: W.B. Saunders
  • ISBN-10: 07490720
  • Dewey Decimal: 636.089
  • ห้องสมุด ECHO: 636.089 SMI

การซื้อ