นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Sherry DeLeon

กิจกรรม: ECHO International Agriculture Conference (16-11-2022)

Session : AFARI community-based learning rooted in agriculture integrates foodlife, education, climate action, and organizational resilience to contribute towards a peaceful world. Learn about Asain missions through AFARI.


ป้ายระบุ

ECHO Conference EIAC 2022