นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Inspired by the enormous success of the Grameen Bank in providing financial assistance to the poorest of the poor, four individuals - a central banker, an appropriate-technology NGO organizer, a professor of international relations and a top-level communist official - each sought to replicate and adapt the model elsewhere in Asia.

By giving an unvarnished account of the problems encountered in the crucial first years of establishing a credit programme, the book alerts potential microcredit practitioners to the pitfalls and obstacles likely to be encountered in setting up a program. The book provides the opportunity to analyze the process of creating a successful credit program and draws from the experience of these four projects some lessons in best practice.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1996
  • ผู้ตีพิมพ์: Intermediate Technology Publications
  • ISBN-10: 1853393908
  • ISBN-13: 9781853393907
  • Dewey Decimal: 338332.31
  • ห้องสมุด ECHO: 332.31 TOD

การซื้อ