นี้ Video ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

View a how-to video for using natural enemies against the devastating millet head miner.

 

Factsheet