นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This book will help to pinpoint and treat specific nutritional deiciencies in your plants.  Book 2 explains deficiency symptoms of magnesium, copper, manganese, zinc, sulfur and iron.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1990
  • ผู้ตีพิมพ์: Autumn House Pub. Co.
  • ISBN-10: 1878951033
  • ISBN-13: 978-1878951014
  • Dewey Decimal: 631.8
  • ห้องสมุด ECHO: 631.8 MIT

การซื้อ