นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Tropical Products Institute, Rural Technology Guide 11

26 pages, illustrated, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1981
  • ผู้ตีพิมพ์: Tropical Products Institute,
  • ISBN-10: 0859541223
  • Dewey Decimal: 664.72
  • ห้องสมุด ECHO: 664.72 BEA

ป้ายระบุ

Winnowers Agricultural Machi...