นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Julian GONSALVES

กิจกรรม: 2019 ECHO Asia "Small Scale: Up Scale" Agriculture & Community Development Conference (02-10-2019)

Climate smart agriculture provides new opportunities for addressing the need for local adaptation, livelihoods, agro biodiversity conservation, and better nutrition.Climate smart villages provide platforms for ensuring that various interventions converge where it matters the most: local levels. While valuing the strategic role of science, approaches should factor is local knowledge and processes that might eventually be contributory to scaling and sustainability of climate resilience interventions.


ป้ายระบุ

Climate Change

ภูมิภาค

Asia