นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This book is for use in tropical and subtropical developing countries.   It covers a variety of diseases, helpful and harmful home remedies and cautious use of certain modern medicines.  Importance is placed on cleanliness, a healthy diet, and vaccinations.  It covers both childbirth and family planning.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1979
  • ผู้ตีพิมพ์: Macmillan
  • ISBN-10: 0942364155
  • ISBN-13: 978-0942364156
  • Dewey Decimal: 616.024
  • ห้องสมุด ECHO: 616.024 WER

การซื้อ