นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This much-needed book explains why everyone involved in horse management-from farriers and veterinary surgeons to owners and trainers-should understand the principles of correct foot balance and the repercussions of good, bad and indifferent shoeing.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1999
  • ผู้ตีพิมพ์: Kenilworth Press
  • ISBN-10: 1872119158
  • ISBN-13: 978-1872119489
  • Dewey Decimal: 636.1
  • ห้องสมุด ECHO: 636.1 WIL

การซื้อ