นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Emotionally Healthy Skills 2.0

Publisher: Cru Asia Ltd, [2012]

Media: DVD

Summary:Emotionally Healthy Skills 2.0 provides the necessary practical skills for your spiritual formation journey so that you can grow into an emotionally and spiritually mature follower of Christ.

Description: set of 2 discs

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2012
  • ผู้ตีพิมพ์: Cru Asia Ltd
  • ห้องสมุด ECHO: DVD 097 STAFF